نحوه اجرای حکم الزام به تنظیم سند رسمی در صورت فوت محکوم علیه

۲۱ مهر ۱۴۰۰- چنانچه در مرحله اجرای حکم الزام به تنظیم سند رسمی، محکوم‌علیه فوت نماید نحوه‌ی اجرای حکم چگونه می‌باشد؟ (استان همدان/ شهر اسد آباد - ۰۴ شهریور ۱۳۹۸)

توقیف مستثنیات دین خوانده یا محکوم‌علیه

۲۱ مهر ۱۴۰۰- آیا توقیف مستثنیات دین خوانده یا محکوم‌علیه در پرونده تأمین خواسته یا اجرای حکم صحیح و جایز می‌باشد؟ 2- در صورت توقیف نمودن فوایدی بر این امر مترتب می‌باشد؟ 3- بررسی اختلاف طرفین در اینکه مال مورد ادعا در شان محکوم‌علیه می‌باشد یا خیر و تعیین مصداق آن با چه مرجعی می‌باشد؟ (استان همدان/ شهر همدان - ۰۵ آذر ۱۳۹۸)

رسیدگی به اعتراض به عملیات اجرایی ثبتی در دادگاه

۲۱ مهر ۱۴۰۰- مزایده‌ای پانزده سال قبل برگزارمی‌شود کارشناس اولیه قیمت ملک رامتری پنجاه هزارتومان اعلام وکارشناس سه نفره قیمت ملک رامتری صدهزارتومان اعلام مینماید. نهایتا مزایده براساس نظرکارشناس اولیه متری پنجاه هزارتومان در دادگاه برگزار می‌گردد. بعد از انجام مزایده و اتمام تشریفات قانونی، ملک به خریدار انتقال پیدا می‌کند. بعدازپانزده سال مالک ملک به استناد این امر که چرا مزایده براساس نظر کارشناس اولیه برگزار گردیده به آن اعتراض می‌نماید، حال سوال این است که آیا این اعتراض قابل پذیرش می‌باشد؟ درصورت پذیرش، مرجع رسیدگی به اعتراض کدام مرجع می‌باشد (اداره ثبت یا دادگستری)؟ (استان مازندران/ شهر تنکابن - ۰۹ خرداد ۱۳۹۸)

ابراء اجاره بها

۲۱ مهر ۱۴۰۰- اگر موجر پس از انعقاد قرارداد اجاره مستاجر را از پرداخت اجاره‌بهاء بعد از مدتی از تاریخ عقد اجاره ابراء نماید، سپس عقد اجاره فسخ یا اقاله شود آیا مستاجر می‌تواند برای مطالبه اجاره بهای مدت باقیمانده عقد اجاره به موجر مراجعه و از وی مطالبه نماید؟ (استان گیلان/ شهر فومن - ۱۵ آبان ۱۳۹۹)

دادگاه صالح صدور دستور موقت در عقد بیع مال غیرمنقول واقع شده در دو حوزه قضایی متفاوت

۲۱ مهر ۱۴۰۰- در عقد بیع نسبت به مال غیر منقول، بابت بخشی از ثمن، ملکی قرار گرفته که در حوزه قضایی دیگر واقع است چنانچه خریدار دعوای تایید فسخ معامله مطرح کرده و ضمن آن درخواست دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال نسبت به ملک موضوع ثمن را تقاضا نموده باشند در این فرض در خصوص درخواست دستور موقت، کدام دادگاه صالح به رسیدگی می‌باشد؟ (استان گیلان/ شهر آستارا - ۲۲ شهریور ۱۳۹۸)

مهلت حضور متهم پس از احضار محکوم علیه جهت اجرای رای

۲۰ مهر ۱۴۰۰- چنانچه نظر قاضی اجرای احکام کیفری در راستای ماده 500 قانون آیین دادرسی کیفری احضار محکوم علیه جهت اجرای رای باشد، مهلت حضور به چه نحو و میزان تعیین می گردد؟ (استان فارس/ شهر شیراز - ۲۷ آذر ۱۳۹۸)

اثر توقف اجرای حکم اصلی موضوع بند الف ماده 25 قانون مجازات اسلامی

۲۰ مهر ۱۴۰۰- درخصوص محکومین به قصاص نفس که در راستای ماده 612 قانون مجازات اسلامی (باب تعزیرات) به حبس محکوم می شوند، آیا مدت مجازات تبعی محکوم علیه با توجه به محکومیت اولیه به قصاص مشمول بند الف ماده 25 قانون مجازات اسلامی است یا حسب میزان حبس تعیین شده مشمول بند ب یا پ ماده مذکور می شود؟ به عبارت دیگر آیا توقف اجرای حکم اصلی موضوع بند الف ماده 25 مواردی مانند سقوط قصاص را در بر می گیرد؟ (استان اردبیل/ شهر بیله سوار - ۱۸ خرداد ۱۳۹۹)

مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار نظارت قضایی در صورت وجود اتهامات متعدد

۲۰ مهر ۱۴۰۰- در مواردی که متهم دارای اتهامات متعدد می باشد که برخی در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد (مانند اخلال در نظام اقتصادی کشور) و برخی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو می باشد (مانند اختلاس)، در صورتی که برای متهم قرار نظارت قضایی (مانند منع از اشتغال به فعالیت مشخص) صادر شود و این قرار مورد اعتراض متهم قرار گیرد، آیا رسیدگی به اعتراض وی در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد؟ (استان فارس/ شهر شیراز - ۱۳ شهریور ۱۳۹۸)

عنوان مجرمانه همکاری زوج و کارمند بانک به سبب آشنایی قبلی در ارائه کارت یارانه زوجه به زوج

۱۹ مهر ۱۴۰۰- شخص الف با مراجعه به بانک اعلام می دارد که کارت دریافت یارانه متعلق به همسر ایشان نزد وی بوده و از طریق دستگاه خودپرداز ضبط گردیده و تقاضای صدور کارت جدید می نماید، لازم به ذکر است که کارت مربوط به بانک رفاه بوده و توسط خودپردازی غیر از بانک رفاه ضبط شده و شخص الف به بانک صادرکننده کارت مراجعه می نماید، سپس کارمند بانک با علم به اینکه کارت به نام شخص الف نبوده و متعلق به شخص ب که همسر الف می باشد است و صرفاً بر اساس سابقه آشنایی که با ایشان داشته مبادرت به صدور کارت جدید می نماید و کارت را به شخص الف تحویل میدهد، شخص ب پس از اطلاع از این موضوع و برداشت وجهی از حساب وی اقدام به طرح شکایت کیفری تحت عناوین سرقت، خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامشروع نموده، اینک نظر به توضیحات فوق الذکر آیا فعل ارتکابی کارمند بانک جرم است یا صرفاً تخلف اداری؟ و عنوان مجرمانه شخص الف و کارمند بانک منطبق با کدامیک از عناوین مجرمانه قانونی می باشد؟ (استان بوشهر/ شهر بوشهر - ۲۵ تیر ۱۳۹۸)

قرار اناطه در خصوص اختلاف صلاحیت دادسرا و دادگاه بخش

۱۹ مهر ۱۴۰۰- در صورتی که در خصوص اتهام یک متهم پرونده با کیفرخواست دادسرای شهرستان به دادگاه کیفری دو ارسال شود و همزمان دادگاه بخش واقع در حوزه قضایی دیگر که به پرونده دیگری از متهم مذکور رسیدگی می نماید متوجه وجود پرونده در دادگاه کیفری شهرستان شود و پرونده را با قرار عدم صلاحیت به دادگاه شهرستان ارسال نماید، تکلیف دادگاه با این پرونده چه خواهد بود آیا با توجه به عدم صدور کیفرخواست باید آن را به دادسرای در معیت خود ارسال نماید یا با توجه به عدم صلاحیت دادسرا و صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه بخش اعاده نماید؟ (استان سمنان/ شهر سمنان - ۰۱ مرداد ۱۳۹۸)

دربارۀ سامانۀ نشست‌های قضائی

نشست‌های قضائی جلسات علمی-آموزشی است که از دیرباز به‌منظور استفادۀ حداکثری از ظرفیت علمی و مهارتی قضات در حلّ مسائل و مشکلات حقوقی، گسترش فرهنگ مشورت و توسعه و به اشتراک‌گذاری دانش ‌قضائی در مراجع قضائی سراسر کشور برگزار می‌شود. با توجه به اینکه در نشست‌های قضائی عموماً علاوه بر جنبۀ علمی نظریات مشورتی و دیدگاه‌های حقوقی مباحث مطرح شده از بعد کاربردی و برخورداری از قابلیت اعمال در پرونده‌های قضائی نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌گیرند. استقبال جامعۀ قضائی از نتایج نشست‌های قضائی به‌مراتب گسترده‌تر از دیگر اقسام دکترین حقوقی است.

با راه اندازی سامانۀ نشست‌های قضائی از ابتدای سال 1397 نتایج نشست‌های سراسر کشور در دسترس عموم قرارگرفته و این سامانه به‌عنوان یکی از جامع‌ترین دایره‌المعارف‌های حقوقی کشور با ارائه بیش از 4000 پرسش و پاسخ‌ قضائی که هر هفته به تعداد آن افزوده می شود، بخش عمده‌‌ای از نیازهای آموزشی قضات جوان و پژوهشگران و سایر علاقمندان به مباحث حقوقی را مرتفع نموده است.

روند کار در نشست‌های قضائی به این صورت است که هر حوزۀ قضائی دارای حداقل پنج قاضی شاغل، دبیرخانۀ نشست قضائی ایجاد شده است و به پیشنهاد معاون منابع انسانی دادگستری استان و موافقت رئیس کل، یکی از قضات به عنوان دبیر نشست مذکور انتخاب می‌شود. این فرد وظیفه دارد از طریق نظرخواهی از اعضاء، نسبت به شناسایی مسائل مبتلا‌به قضائی ناظر بر ابهام، اجمال و تعارض قوانین اقدام نموده و با فراهم نمودن مقدمات برگزاری نشست‌های هفتگی نسبت به طرح موضوعات گردآوری شده در جلسات اقدام نماید. نظرات اعضاء درخصوص موضوع مطرح شده توسط دبیر نشست به رشتۀ تحریر در آمده و از طریق سامانه نشست‌های قضائی به دبیرخانه استان ارسال می گردد. دبیرخانۀ استان که مدیریت آن با معاون منابع انسانی استان است صورت‌جلسۀ مذکور را بررسی و ویرایش نموده و جهت اخذ نظر نهایی هیئت عالی به دبیرخانه مرکزی در تهران ارسال می‌نماید.

هیئت عالی نشست‌های قضائی در دو بخش حقوقی و کیفری با عضویت قضات عالی‌رتبۀ شاغل و بازنشسته در مرکز آموزش قوۀ قضائیه فعالیت می نماید. این هیئت بررسی صورت‌جلسات رسیده از نشست‌های قضائی سراسر ‌کشور و صدور نظریۀ نهایی در خصوص موضوع مورد بحث را عهده‌دار است.

اعضاء گروه حقوق جزا:
 • آقای دکتر محمدرضا زندی، قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور ( دبیر هیئت عالی بخش کیفری)
 • آقای دکتر رضا فرج اللهی، رئیس شعبه دیوان عالی کشور
 • حجّت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر محمد مصدق، معاون حقوقی قوۀ قضائیه
 • آقای دکتر احمد رفیعی، دادیار دادسرای دیوان عالی کشور
 • آقای دکتر محمد بارانی، دادیار دادسرای دیوان عالی کشور
 • آقای دکتر جعفر رشادتی رئیس مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه
 • آقای دکتر حمید دلیر، دادیار بازنشسته دادسرای دیوان عالی کشور
اعضاء گروه حقوق خصوصی:
 • آقای دکتر حسن افشار، رئیس شعبه دیوان عالی کشور (دبیر هیئت عالی بخش حقوقی)
 • آقای دکتر احمد بیگی، مشاور رئیس قوه قضائیه
 • آقای دکتر نجات‌الله ابراهیمیان، قاضی بازنشسته دادسرای انتظامی قضات
 • آقای محمدرضا انوری، قاضی بازنشسته دادسرای انتظامی قضات
 • آقای دکتر فرشاد رحیمی، قاضی بازنشسته دادسرای دیوان عالی کشور
 • آقای عبدالعلی اللهیاری، رئیس شعبه دادگاه عالی انتظامی قضات
 • آقای دکتر غلامرضا موحدیان، قاضی بازنشسته دادسرای دیوان عالی کشور
 • آقای جواد اسلامی، رئیس شعبه دیوان عالی کشور
 • آقای عبدالرحیم سمسارزاده، رئیس شعبه دادگاه عالی انتظامی قضات
 • آقای دکتر محمد رضا ادریسیان قاضی بازنشسته دادسرای دیوان عالی کشور
ارتباط با ما

نشانی دبیرخانه مرکزی نشست‌های قضائی: تهران، تقاطع خیابان حافظ و سمیه، روبروی دانشگاه امیرکبیر، ساختمان شمارۀ ۳ قوۀ ‌قضائیه

تلفن: ۸۸۸۰۵۱۹۰- ۸۸۱۹۹۵۵۴

پست الکترونیک: neshast@dadiran.ir