قائم مقامی ادارات

۲۱ فروردین ۱۴۰۰- در زمان تقدیم دادخواست ، مالک اراضی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بوده و علیه آن اداره حکم بر احیاء و کسر متراژ احیاء شده از سند دولت به نمایندگی سازمان جنگلها و مراتع صادر شده است بعد از آن ملک در حریم شهر واقع شده و برابر صورتجلسه ای حسب قوانین و مقررات اداری به اداره راه و شهرسازی انتقال یافته است، اکنون محکوم له خواستار اجرای حکم است و اداره راه و شهرسازی با این استدلال که رایی نسبت به این اداره صادر نشده است ، حکم را متوجه خود ندانسته و سند را اصلاح نمی نماید . در این فرض راهکار چیست آیا باید اداره دوم را قائم مقام دانست و رای را اجرا کرد یا برابر اصل نسبی بودن آراء و احکام از اجرای حکم خودداری و مدعی به طرح دادخواست علیه سازمان راه و شهرسازی ارشاد شود؟ (استان خراسان جنوبی/ شهر بیرجند - ۱۷ دی ۱۳۹۷)

حق مطالبه مسکن

۲۱ فروردین ۱۴۰۰- مسکنی که زوجین در آن زندگی می کرده اند متعلق به زوجه بوده است و زوجه بعد از ده سال علیرغم عدم مطالبه نفقه در زمینه مسکن اکنون تقاضای هزینه مسکن برای این ده سال را نموده است آیا با توجه به رضایت خودش حق مطالبه دارد یا خیر؟ (استان کرمان/ شهر کرمان - ۱۴ بهمن ۱۳۹۷)

بررسی امکان حذف اجرای علنی مجازات

۱۴ فروردین ۱۴۰۰- چنانچه دادگاه به استناد ماده 499 قانون آیین دادرسی کیفری، حکم به اجرای علنی مجازات بدهد و پس از قطعیت حکم، بنا به مصالحی اجرای علنی حکم را مناسب تشخیص ندهد، آیا می توان اجرای علنی مجازات را از رای حذف نمود ؟ (استان سمنان/ شهر شاهرود - ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۸)

تفاوت کلمه اعتراض با تجدیدنظر و فرجامخواهی

۱۴ فروردین ۱۴۰۰- با توجه به بند یک ماده 35 قانون آئین دادرسی مدنی چنانچه وکیل در وکالتنامه حق تجدیدنظر را ذکر نموده باشد. آیا در صورت عدم ذکر کلمه اعتراض در وکالتنامه، وکیل حق تجدیدنظرخواهی دارد؟ استفاده از کلمه اعتراض در چه مواردی است؟ قوانینی که کلمه اعتراض در مواد آنها توسط قانونگذار بکارگیری شده است شامل: الف) قانون آئین دادرسی کیفری: در بخش دادسرا و تحقیقات مقدماتی ماده 1، 80 تبصره 2 ماده 81، تبصره 1 ماده100، 121،117،114،111،104، تبصره 2 ماده 246،245،241،239،235،226،191،148 ، تبصره 2 ماده 682،424،274،273،271،270،257،247،690 در دادگاههای کیفری شامل مواد 440،425،423 در تجدیدنظر استان مادتین 461،440 در اجرای احکام کیفری ماده 493. ب) قانون آئین دادرسی مدنی سال 79: دادگاه بدوی مواد 9، بند1 ماده 47،35، بند 4 ماده 325، 305،136،116،88،87،85،62. مرحله تجدیدنظر استان: تبصره 2 ماده 364،349،339 مرحله فرجامخواهی: بند 2 ماده 401،392،381 اعتراض شخص ثالث: از مواد 417 تا 425. بخش مواعد: ماده 452 بخش داوری: مواد 493،491،487،471 . بخش هزینه دادرسی: ماده 503. (استان مازندران/ شهر ساری - ۰۴ بهمن ۱۳۹۷)

درخواست و تعیین وکیل تسخیری در اولین جلسه ی رسیدگی

۲۵ اسفند ۱۳۹۹- چنان چه متهم در اولین جلسه ی رسیدگی دادگاه تقاضای وکیل تسخیری نماید و دادگاه با این تقاضا موافقت و وکیل تسخیری تعیین نماید آیا این تصمیم موجب تجدید وقت رسیدگی می گردد یا خیر؟ (استان کرمان/ شهر جیرفت - ۲۲ دی ۱۳۹۸)

اداره جهاد کشاورزی؛ شاکی یا اعلام کننده جرم

۲۵ اسفند ۱۳۹۹- تکلیف اداره جهاد کشاورزی در پیگیری موضوع تغییر کاربری غیر مجاز به عنوان شاکی خصوصی است یا به عنوان اعلام کننده جرم ؟ آیا این اداره حق تجدید نظر خواهی نسبت به احکامی که در این خصوص صادر می شود را دارد یا خیر ؟ (استان گیلان/ شهر رودبار - ۲۴ دی ۱۳۹۸)

بررسی ماده 596 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375

۲۵ اسفند ۱۳۹۹- منظور از افراد غیر رشید در ماده 596 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 چه اشخاصی است؟ آیا در راستای ماده مذکور، ضرورتاً حکم حجر لازم است یا خیر؟ (استان اصفهان/ شهر اصفهان - ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸)

موارد پذیرش لوایح ابرازی اصحاب دعوا در مرجع قضایی

۲۵ اسفند ۱۳۹۹- با توجه به اختلاف رویه ها در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش لوایح ابرازی از سوی طرفین ( اصحاب دعوی کیفری و حقوقی )، مرجع قضایی در چه مرحله ای و چه مقطعی می تواند لوایح را پذیرش کند و در چه مواردی نمی تواند آن ها را بپذیرد. آیا اصولاً این موضوع از تکالیف مرجع یا حقوق اصحاب دعوی است؟ (استان خراسان جنوبی/ شهر بیرجند - ۰۲ خرداد ۱۳۹۸)

تخفیف مجازات در جرایم مواد مخدر – هماهنگ استانی کرمان - 2 از 10

۲۵ اسفند ۱۳۹۹- آیا استناد به ماده ۳۸ قانون مبارزه با مواد مخدر، در فرض تعدد جرائم مواد مخدر، در مقام تخفیف در مجازات صحیح است یا اینکه لازم است به تبصره ۳ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی استناد کرد و مجازات را طبق تبصره مذکور تخفیف داد؟ (استان کرمان/ شهر بافت - ۲۰ آذر ۱۳۹۸)

مرجع صالح رسیدگی به جرم قوادی

۲۵ اسفند ۱۳۹۹- آیا رسیدگی به جرم قوادی به صورت مستقیم در دادگاه انجام می شود؟ (استان مازندران/ شهر رامسر - ۰۶ تیر ۱۳۹۸)

دربارۀ سامانۀ نشست‌های قضائی

نشست‌های قضائی جلسات علمی-آموزشی است که از دیرباز به‌منظور استفادۀ حداکثری از ظرفیت علمی و مهارتی قضات در حلّ مسائل و مشکلات حقوقی، گسترش فرهنگ مشورت و توسعه و به اشتراک‌گذاری دانش ‌قضائی در مراجع قضائی سراسر کشور برگزار می‌شود. با توجه به اینکه در نشست‌های قضائی عموماً علاوه بر جنبۀ علمی نظریات مشورتی و دیدگاه‌های حقوقی مباحث مطرح شده از بعد کاربردی و برخورداری از قابلیت اعمال در پرونده‌های قضائی نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌گیرند. استقبال جامعۀ قضائی از نتایج نشست‌های قضائی به‌مراتب گسترده‌تر از دیگر اقسام دکترین حقوقی است.

با راه اندازی سامانۀ نشست‌های قضائی از ابتدای سال 1397 نتایج نشست‌های سراسر کشور در دسترس عموم قرارگرفته و این سامانه به‌عنوان یکی از جامع‌ترین دایره‌المعارف‌های حقوقی کشور با ارائه بیش از 4000 پرسش و پاسخ‌ قضائی که هر هفته به تعداد آن افزوده می شود، بخش عمده‌‌ای از نیازهای آموزشی قضات جوان و پژوهشگران و سایر علاقمندان به مباحث حقوقی را مرتفع نموده است.

روند کار در نشست‌های قضائی به این صورت است که هر حوزۀ قضائی دارای حداقل پنج قاضی شاغل، دبیرخانۀ نشست قضائی ایجاد شده است و به پیشنهاد معاون منابع انسانی دادگستری استان و موافقت رئیس کل، یکی از قضات به عنوان دبیر نشست مذکور انتخاب می‌شود. این فرد وظیفه دارد از طریق نظرخواهی از اعضاء، نسبت به شناسایی مسائل مبتلا‌به قضائی ناظر بر ابهام، اجمال و تعارض قوانین اقدام نموده و با فراهم نمودن مقدمات برگزاری نشست‌های هفتگی نسبت به طرح موضوعات گردآوری شده در جلسات اقدام نماید. نظرات اعضاء درخصوص موضوع مطرح شده توسط دبیر نشست به رشتۀ تحریر در آمده و از طریق سامانه نشست‌های قضائی به دبیرخانه استان ارسال می گردد. دبیرخانۀ استان که مدیریت آن با معاون منابع انسانی استان است صورت‌جلسۀ مذکور را بررسی و ویرایش نموده و جهت اخذ نظر نهایی هیئت عالی به دبیرخانه مرکزی در تهران ارسال می‌نماید.

هیئت عالی نشست‌های قضائی در دو بخش حقوقی و کیفری با عضویت قضات عالی‌رتبۀ شاغل و بازنشسته در مرکز آموزش قوۀ قضائیه فعالیت می نماید. این هیئت بررسی صورت‌جلسات رسیده از نشست‌های قضائی سراسر ‌کشور و صدور نظریۀ نهایی در خصوص موضوع مورد بحث را عهده‌دار است.

اعضاء گروه حقوق جزا:
 • آقای دکتر محمدرضا زندی، قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور ( دبیر هیئت عالی بخش کیفری)
 • آقای دکتر رضا فرج اللهی، رئیس شعبه دیوان عالی کشور
 • حجّت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر محمد مصدق، معاون حقوقی قوۀ قضائیه
 • آقای دکتر احمد رفیعی، دادیار دادسرای دیوان عالی کشور
 • آقای دکتر محمد بارانی، دادیار دادسرای دیوان عالی کشور
 • آقای دکتر جعفر رشادتی رئیس مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه
 • آقای دکتر حمید دلیر، دادیار بازنشسته دادسرای دیوان عالی کشور
اعضاء گروه حقوق خصوصی:
 • آقای دکتر حسن افشار، رئیس شعبه دیوان عالی کشور (دبیر هیئت عالی بخش حقوقی)
 • آقای دکتر احمد بیگی، مشاور رئیس قوه قضائیه
 • آقای دکتر نجات‌الله ابراهیمیان، قاضی بازنشسته دادسرای انتظامی قضات
 • آقای محمدرضا انوری، قاضی بازنشسته دادسرای انتظامی قضات
 • آقای دکتر فرشاد رحیمی، قاضی بازنشسته دادسرای دیوان عالی کشور
 • آقای عبدالعلی اللهیاری، رئیس شعبه دادگاه عالی انتظامی قضات
 • آقای دکتر غلامرضا موحدیان، قاضی بازنشسته دادسرای دیوان عالی کشور
 • آقای جواد اسلامی، رئیس شعبه دیوان عالی کشور
 • آقای عبدالرحیم سمسارزاده، رئیس شعبه دادگاه عالی انتظامی قضات
 • آقای دکتر محمد رضا ادریسیان قاضی بازنشسته دادسرای دیوان عالی کشور
ارتباط با ما

نشانی دبیرخانه مرکزی نشست‌های قضائی: تهران، تقاطع خیابان حافظ و سمیه، روبروی دانشگاه امیرکبیر، ساختمان شمارۀ ۳ قوۀ ‌قضائیه

تلفن: ۸۸۸۰۵۱۹۰- ۸۸۱۹۹۵۵۴

پست الکترونیک: neshast@dadiran.ir