امکان صدور رأی توسط قاضی دادگاه انقلاب در دادگاه عمومی بخش بدون صدور کیفرخواست

۲۹ خرداد ۱۳۹۸- با فرض اینکه در دادگاه عمومی، یک قاضی دارای ابلاغ دادگاه انقلاب باشد آیا می‌تواند شخصاً تحقیقات مقدماتی را انجام داده و اقدام به صدور رأی نماید یا باید کیفرخواست صادر و به دادگاه انقلاب نزدیک ارسال نماید؟ به عبارتی آیا بدون صدور کیفرخواست امکان صدور رای توسط قاضی دادگاه انقلاب در دادگاه عمومی می‌باشد یا خیر؟ (استان اردبیل/ شهر خلخال - ۱۱ مهر ۱۳۹۷)

واگذاری حق سرقفلی عین موقوفه توسط نماینده متولی اراضی موقوفه

۲۸ خرداد ۱۳۹۸- ملکی برای عزاداری امام حسین (ع) وقف شده و واقف اولاد ذکور ارشد خویش را نسل بعد نسل به عنوان متولی تعیین نموده است. بعداً متولی شخص دیگری را نماینده خود قرار داده تا به وقف عمل کند. فی‌الحال نماینده متولی اراضی موقوفه را به افرادی به عنوان سر قفلی واگذار گرده و بیشتر پولش را تصاحب کرده است. آیا در ما نحن فیه خیانت در امانت و یا انتقال مال غیر که دارای وصف کیفری می‌باشد صورت گرفته است یا خیر؟ (استان آذربایجان شرقی/ شهر مرند - ۰۳ خرداد ۱۳۹۷)

اجرای حدود در زمان بیماری محکوم علیه

۲۸ خرداد ۱۳۹۸- در خصوص اجرای حکم جرایم تعزیری نسبت به محکومان کیفری که مبتلا به بیماری جسمی یا روانی باشند، چنانچه امیدی به بهبودی بیمار نباشد، مجازات ایشان مطابق ماده 502 از قانون آیین دادرسی کیفری به مجازات مناسب دیگری تبدیل می‌گردد، حال اگر در جرایم حدی مانند شلاق در جرم و شرب خمر حسب گزارش پزشکی قانونی عدم تحمل شلاق توسط محکوم علیه اعلام شود و اینکه امیدی به بهبود نمی‌باشد، آیا حکمی وجود دارد یا خیر؟ (استان البرز/ شهر شهر جدید هشتگرد - ۲۵ مرداد ۱۳۹۷)

تاثیر گذشت شکات در تخفیف مجازات محکوم علیه

۲۸ خرداد ۱۳۹۸- شخصی به اتهام صدور چند فقره چک بلامحل در پرونده‌های متعدد بر اساس بندهای متفاوت ماده 7 قانون صدور چک محکوم می‌گردد و سپس درخواست تجمیع آراء می‌نماید. دادگاه نیز با استدلال مندرج در نظریه شماره1032/96/07مورخ1396/05/07 اداره حقوقی رای به استناد بند ج ماده7 قانون صدور چک صادر می‌نماید. حال چنانچه یک یا چند نفر از شکات گذشت نمایند به نحوی که مبلغ کل چک‌هایی که شکات آنها گذشت نکرده‌اند کمتر از مبلغ مندرج در بند ج ماده7 شود، تکلیف دادگاه یا اجرای احکام کیفری چیست؟ (استان کرمانشاه/ شهر کرمانشاه - ۱۸ مرداد ۱۳۹۷)

شکایت مجدد جهت مطالبه دیه ناشی از صدمات سابق

۲۸ خرداد ۱۳۹۸- پرونده تصادفی در سال 96 رسیدگی و منتهی به صدور اجرائیه نیز گردیده است. متعاقباً شاکی یک‌سال بعد به خاطر آسیب‌هایی که در پرونده سابق لحاظ نشده شکایتی مطرح نموده و منتهی به صدور رای می‌گردد. شرکت بیمه اظهار داشته پرداخت دیه در این پرونده نیز بایستی حسب دیه سال 96 پرداخت گردد. آیا این امر توجیه قانونی دارد یا خیر؟ یا بایستی دیه به سال97 پرداخت گردد؟ (استان اصفهان/ شهر دهاقان - ۲۸ فروردین ۱۳۹۷)

دعوای مطالبه وجه چک با فرض شخص ثالث بودن خواهان

۲۸ خرداد ۱۳۹۸- چنانچه در دعوی مطالبه وجه چک، خوانده در مقام دفاع، حکم قطعی مبنی بر محکومیت دارنده اولیه چک به استرداد چک ارائه نماید (با فرض اینکه خواهان دعوی مطالبه، شخص ثالث باشد) تکلیف دادگاه در رسیدگی به پرونده مطالبه وجه چک چه می‌باشد و در واقع حکم صادره مبنی بر استرداد چه تأثیری در دعوی مطروحه دارد؟ (استان اصفهان/ شهر کاشان - ۲۶ مهر ۱۳۹۷)

بررسی تعلق ارش و دیه جراحات وارده به مصدوم

۲۸ خرداد ۱۳۹۸- چنانچه در جهت درمان شخص مجروح یا مصدوم، اقداماتی از قبیل تعبیه پلاتین یا تعبیه لوله جهت تنفس از سوی پزشک صورت پذیرد و در گواهی پزشکی قانونی برای صدمات و جراحات جدید ارش تعیین شود آیا جانی در این خصوص نیز مسئول پرداخت می‌باشد یا خیر؟ (استان اصفهان/ شهر کاشان - ۱۹ شهریور ۱۳۹۷)

تکلیف دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری به ارسال پرونده به دادگاه صادر کننده حکم قطعی جهت صدور حکم آزادی مشروط

۲۸ خرداد ۱۳۹۸- در صورتی که محکوم علیه یک سوم یا یک دوم مجازات قانونی جرم ارتکابی را گذرانده باشد و حسن اخلاق وی نیز توسط رئیس زندان تایید گردیده باشد و مضافاً سابقاً نیز از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد آیا دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری مکلف به ارسال پرونده به دادگاه صادر کننده حکم قطعی جهت صدور حکم آزادی مشروط می باشد یا خیر؟ (استان بوشهر/ شهر بندر کنگان - ۱۳ شهریور ۱۳۹۷)

اعمال ماده 422 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص مباشرت و معاونت در جرم

۲۸ خرداد ۱۳۹۸- در خصوص اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری؛ چنانچه در یک پرونده، چند نفر به اتهام مشارکت و یا معاونت در جرم محکوم گردیده باشند و پیش از پایان مهلت تجدید نظرخواهی، برخی از ایشان با رجوع به دادگاه صادر کننده حکم حق تجدید نظر خواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدید نظر را مسترد نمایند و درخواست اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری را نمایند لیکن الباقی اشخاص تقاضای تجدید نظر نمایند، تکلیف دادگاه در این مورد چه می باشد؟ برای مثال در صورتی که معاون در جرم، به حکم تسلیم گردیده، ولی مباشر تقاضای تجدیدنظر کرده باشد، تکلیف دادگاه در این مورد چه می باشد؟ (استان قزوین/ شهر محمدیه - ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷)

تعداد مجاز وکلای متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی

۲۸ خرداد ۱۳۹۸- متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی حق برخورداری از چند نفر وکیل را دارد، آیا در این خصوص برای تعداد نفرات وکلای متهم محدودیتی وجود دارد یا خیر؟ آیا قانونگذار در ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری در مقام بیان احصاء تعداد وکلای متهم بوده است یا خیر؟ نظرات خود را مستدلاً بیان فرمایید. (استان فارس/ شهر شیراز - ۰۵ بهمن ۱۳۹۶)

دربارۀ سامانه نشست‌های قضائی