لزوم اقدامات احضار، تفهیم اتهام و غیره در صورت صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه و انجام قبلی آن توسط دادسرا

۰۹ اسفند ۱۳۹۹- در صورتی که پس از اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب دادسرا، دادگاه ضمن نقض قرار منع تعقیب، قرار جلب به دادرسی را صادر نماید. آیا در صورتی که دادسرا سابقاً اقدام به تفهیم اتهام و اخذ تامین نموده باشد، مجددا لزومی به انجام این کار می باشد؟ (استان یزد/ شهر میبد - ۱۱ آذر ۱۳۹۸)

اخذ دیه از بیت المال در صورت ایراد جرح غیر عمدی توسط طفل

۰۹ اسفند ۱۳۹۹- چنانچه طفلی بر اثر حادثه به دیگری جرحی وارد نماید و پس از صدور حکم و در مرحله اجرا، امکان اخذ دیه از عاقله وی نیز میسر نباشد و اموالی نیز نداشته باشد و شاکی تقاضای اخذ دیه از بیت المال نماید در این خصوص نحوه اخذ دیه از بیت المال چگونه است، با این وصف که بدوا" بیت المال مورد حکم واقع نشده است؟ (استان گیلان/ شهر بندر انزلی - ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹)

مجازات تجاوز به عنف مرد مسلمان به زن کافر

۰۹ اسفند ۱۳۹۹- آیا مجازات تجاوز به عنف مرد مسلمان به زن کافر ( خدا ناباورانی مانند بوداییان ) مانند مجازات تجاوز به زن مسلمان، قتل متجاوز است؟ (استان سمنان/ شهر سمنان - ۱۳ خرداد ۱۳۹۹)

امکان در نظر گرفتن حق گذشت برای مراجع عمومی در شکایت موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375

۰۹ اسفند ۱۳۹۹- جرایم موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 ( مثل تخریب محیط زیست و ...) که به موجب ماده 104 قانون مجازات اسلامی از جرایم قابل گذشت عنوان گردیده است، با توجه به اینکه محیط زیست و منابع طبیعی از انفال و اموال عمومی هستند حال؛ 1- با اعلان گذشت نماینده حقوقی اداره شاکی تکلیف مراجع قضایی چیست؟ 2- آیا محاکم کیفری در موضوعات مذکور بدون شکایت حق تعقیب دارند ؟ (استان گیلان/ شهر آستارا - ۱۲ آذر ۱۳۹۸)

صلاحیت دادگاه کیفری1 در خصوص پرونده های با میزان نصف وبیش از نصف دیه کامل

۰۹ اسفند ۱۳۹۹- با عنایت به اینکه بند (پ) ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به جرایم موجب جنایت عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن را در صلاحیت محاکم کیفری یک قرار داده بیان فرمایید: چنانچه مجنی علیه زن باشد و دیه صدمات بیش از نصف دیه کامل (یک زن) اعلام گردد، آیا رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاکم کیفری یک می باشد؟ (استان مازندران/ شهر ساری - ۰۲ مرداد ۱۳۹۹)

اخلال در نظم در راهروی دادگاه

۰۹ اسفند ۱۳۹۹- در صورتی که افرادی در محوطه راهرو یا حیاط دادگستری با هم درگیر شوند آیا از مصادیق بزه اخلال در نظم عمومی محسوب است؟ (استان گلستان/ شهر کرد کوی - ۱۳ مرداد ۱۳۹۸)

پرداخت مازاد دیه زن تا سقف دیه مرد (در موارد تنصیف دیه) توسط صندوق تامین خسارتهای بدنی

۰۹ اسفند ۱۳۹۹- با توجه به رای وحدت رویه شماره 777 مورخ 98/2/31 هیات عمومی دیوان محترم عالی کشور، در خصوص پرداخت مازاد دیه زن تا سقف دیه مرد ( در موارد تنصیف دیه) در تمامی جرایم، آیا دادگاه کیفری وظیفه دارد در رای خویش در خصوص محکومیت دیه متهم به پرداخت نصف دیه زن، در خصوص پرداخت مازاد دیه از صندوق تامین خسارتهای بدنی نیز تعیین تکلیف نماید ؟ آیا مطالبه دیه از صندوق نیازمند دادخواست حقوقی می باشد ؟ (استان خراسان رضوی/ شهر نقاب - ۱۲ تیر ۱۳۹۸)

قصور پزشکی منتهی به فوت یا جرح

۰۹ اسفند ۱۳۹۹- در صورت ورود صدمه یا فوت فرد بیمار متعاقب عدم رعایت مقررات پزشکی و موازین فنی از سوی پزشک یا پزشکان معالج در معالجات پزشکی .آیا پزشک در مقابل فرد بیمار یا اولیا دم وی ضامن و مسئول است و آیا مسئولیت وی صرفا دیه مقدر بوده و یا تسری به هزینه های درمان یا غیر درمان دارد یا خیر؟ (استان گلستان/ شهر علی آباد - ۰۱ آبان ۱۳۹۸)

نحوه تعیین مجازات جزای نقدی موضوع بند 5 ماده 5 قانون مبارزه با مواد مخدر

۰۶ اسفند ۱۳۹۹- افزایش دو میلیون ریال به جزای نقدی موضوع مجازات بند 5 ماده 5 قانون مبارزه با مواد مخدر نسبت به مازاد 20 کیلو گرم به چه صورت است ؟ (استان هرمزگان/ شهر رودان - ۱۵ مهر ۱۳۹۸)

رسیدگی غیابی به جرائم حق اللهی و حق الناسی

۰۶ اسفند ۱۳۹۹- - آیا جرم رابط نامشروع (دون زنا) صرفاً جنبه حق اللهی دارد یا خیر؟ - آیا رسیدگی غیابی به جرم مذکور و موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات) با التفات به ماده 406 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 و تبصره 3 آن جایز است یا خیر؟ (استان گیلان/ شهر سیاهکل - ۰۳ تیر ۱۳۹۹)

دربارۀ سامانۀ نشست‌های قضائی

نشست‌های قضائی جلسات علمی-آموزشی است که از دیرباز به‌منظور استفادۀ حداکثری از ظرفیت علمی و مهارتی قضات در حلّ مسائل و مشکلات حقوقی، گسترش فرهنگ مشورت و توسعه و به اشتراک‌گذاری دانش ‌قضائی در مراجع قضائی سراسر کشور برگزار می‌شود. با توجه به اینکه در نشست‌های قضائی عموماً علاوه بر جنبۀ علمی نظریات مشورتی و دیدگاه‌های حقوقی مباحث مطرح شده از بعد کاربردی و برخورداری از قابلیت اعمال در پرونده‌های قضائی نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌گیرند. استقبال جامعۀ قضائی از نتایج نشست‌های قضائی به‌مراتب گسترده‌تر از دیگر اقسام دکترین حقوقی است.

با راه اندازی سامانۀ نشست‌های قضائی از ابتدای سال 1397 نتایج نشست‌های سراسر کشور در دسترس عموم قرارگرفته و این سامانه به‌عنوان یکی از جامع‌ترین دایره‌المعارف‌های حقوقی کشور با ارائه بیش از 4000 پرسش و پاسخ‌ قضائی که هر هفته به تعداد آن افزوده می شود، بخش عمده‌‌ای از نیازهای آموزشی قضات جوان و پژوهشگران و سایر علاقمندان به مباحث حقوقی را مرتفع نموده است.

روند کار در نشست‌های قضائی به این صورت است که هر حوزۀ قضائی دارای حداقل پنج قاضی شاغل، دبیرخانۀ نشست قضائی ایجاد شده است و به پیشنهاد معاون منابع انسانی دادگستری استان و موافقت رئیس کل، یکی از قضات به عنوان دبیر نشست مذکور انتخاب می‌شود. این فرد وظیفه دارد از طریق نظرخواهی از اعضاء، نسبت به شناسایی مسائل مبتلا‌به قضائی ناظر بر ابهام، اجمال و تعارض قوانین اقدام نموده و با فراهم نمودن مقدمات برگزاری نشست‌های هفتگی نسبت به طرح موضوعات گردآوری شده در جلسات اقدام نماید. نظرات اعضاء درخصوص موضوع مطرح شده توسط دبیر نشست به رشتۀ تحریر در آمده و از طریق سامانه نشست‌های قضائی به دبیرخانه استان ارسال می گردد. دبیرخانۀ استان که مدیریت آن با معاون منابع انسانی استان است صورت‌جلسۀ مذکور را بررسی و ویرایش نموده و جهت اخذ نظر نهایی هیئت عالی به دبیرخانه مرکزی در تهران ارسال می‌نماید.

هیئت عالی نشست‌های قضائی در دو بخش حقوقی و کیفری با عضویت قضات عالی‌رتبۀ شاغل و بازنشسته در مرکز آموزش قوۀ قضائیه فعالیت می نماید. این هیئت بررسی صورت‌جلسات رسیده از نشست‌های قضائی سراسر ‌کشور و صدور نظریۀ نهایی در خصوص موضوع مورد بحث را عهده‌دار است.

اعضاء گروه حقوق جزا:
 • آقای دکتر محمدرضا زندی، قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور ( دبیر هیئت عالی بخش کیفری)
 • آقای دکتر رضا فرج اللهی، رئیس شعبه دیوان عالی کشور
 • حجّت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر محمد مصدق، معاون حقوقی قوۀ قضائیه
 • آقای دکتر احمد رفیعی، دادیار دادسرای دیوان عالی کشور
 • آقای دکتر محمد بارانی، دادیار دادسرای دیوان عالی کشور
 • آقای دکتر جعفر رشادتی رئیس مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه
 • آقای دکتر حمید دلیر، دادیار بازنشسته دادسرای دیوان عالی کشور
اعضاء گروه حقوق خصوصی:
 • آقای دکتر حسن افشار، رئیس شعبه دیوان عالی کشور (دبیر هیئت عالی بخش حقوقی)
 • آقای دکتر احمد بیگی، مشاور رئیس قوه قضائیه
 • آقای دکتر نجات‌الله ابراهیمیان، قاضی بازنشسته دادسرای انتظامی قضات
 • آقای محمدرضا انوری، قاضی بازنشسته دادسرای انتظامی قضات
 • آقای دکتر فرشاد رحیمی، قاضی بازنشسته دادسرای دیوان عالی کشور
 • آقای عبدالعلی اللهیاری، رئیس شعبه دادگاه عالی انتظامی قضات
 • آقای دکتر غلامرضا موحدیان، قاضی بازنشسته دادسرای دیوان عالی کشور
 • آقای جواد اسلامی، رئیس شعبه دیوان عالی کشور
 • آقای عبدالرحیم سمسارزاده، رئیس شعبه دادگاه عالی انتظامی قضات
 • آقای دکتر محمد رضا ادریسیان قاضی بازنشسته دادسرای دیوان عالی کشور
ارتباط با ما

نشانی دبیرخانه مرکزی نشست‌های قضائی: تهران، تقاطع خیابان حافظ و سمیه، روبروی دانشگاه امیرکبیر، ساختمان شمارۀ ۳ قوۀ ‌قضائیه

تلفن: ۸۸۸۰۵۱۹۰- ۸۸۱۹۹۵۵۴

پست الکترونیک: neshast@dadiran.ir